TON KEY INDUSTRIAL CO., LTD.

TON KEY - ผู้เชี่ยวชาญในการผลิต/ส่งออกเครื่องจักรพลาสติก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการสำคัญทั้งโรงงานสำหรับเครื่องจักรแปรรูปพลาสติก