TON KEY INDUSTRIAL CO., LTD.

TON KEY - Chuyên sản xuất / xuất khẩu máy móc ngành nhựa, đặc biệt chính trong dự án toàn nhà máy máy móc chế biến nhựa.